Vi påtager os et ansvar med bæredygtig omstilling

Den bæredygtige omstilling er nødvendig i en verden med klimaændringer og overforbrug af jordens ressourcer. Derfor påtager vi os et ansvar hos Rølund A/S og støtter op om de danske klimamål. Det gør vi ved at igangsætte tiltag frem mod mere bæredygtighed i vores virksomhed.

Vi støtter op om FN’s Verdensmål og har prioriteret vores bæredygtige omstilling omkring de fire mål, der hænger sammen med vores kerneforretning, og hvor vi kan gøre den største forskel for klimaet, naturen omkring os, mennesker og samfund.

Klimaindsats med et reduceret CO2-aftryk

Klimaændringer med højere temperaturer og mere ekstreme vejrforhold er blevet dagligdag, og vi er alle forpligtede til at handle. Hos Rølund har vi en målsætning om at mindske vores samlede CO2-aftryk og påtage os vores del af ansvaret. Samtidig er vi med til at styrke bygningers modstandskraft overfor skader og ekstreme vejrhændelser ved altid at bygge med høj kvalitet, respekt for de gamle håndværk og cirkulære forbrugsmønstre, jf. nedenstående afsnit.

Vores arbejde med at mindske vores CO2-aftryk hænger sammen med FN’s Verdensmål 13: Klimaindsats, herunder delmål 13.1: Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer.

Mere cirkulære forbrugsmønstre

Cirkulære forbrugsmønstre drejer sig blandt andet om at genbruge, genanvende og affaldsforebygge. Vi vil understøtte en mere cirkulær adfærd, hvor vi i højere grad genanvender byggematerialer, bruger certificerede og mere miljøvenlige materialer og affaldssorterer i flere og flere fraktioner – både når vi udbedrer skader og når vi udfører total- eller fagentrepriser ved nybyggeri eller renovering.

Vores arbejde med at fremme et mere cirkulært forbrug hænger sammen med FN’s Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, herunder delmål 12.1: Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer, delmål 12.5 Mindske affaldsgenereringen samt delmål 12.8 Dele information og viden om bæredygtig udvikling.

Vi uddanner den unge generation til dygtige håndværkere

Samfundet har brug for flere faglærte håndværkere, og vil påtager os et ansvar for at tiltrække og fastholde talenterne indenfor vores faglige ekspertiser. Derfor har vi altid en stor andel praktikanter og lærlinge indenfor tømrer, murer og malerfaget, som alle får en seriøs og grundig oplæring. Vi har plads til at man lærer af sine fejl, og vi har tid til at sætte vores praktikanter og lærlinge ind i tingene og sørge for, at de trives. Vi ønsker at fastholde så mange som muligt efter endt uddannelse.

Vores arbejde med at sikre en god og sikker arbejdsplads hænger sammen med FN’s Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, herunder delmål 4.4: Øge antallet af unge og voksne med tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer.

 Sikker arbejdsplads med sundhed og trivsel

Som arbejdsplads skal vi altid have et sundt og sikkert arbejdsmiljø med faste rutiner, nødvendige hjælpemidler og tydelige flugtveje, så vi forebygger skader og arbejdsulykker. Det er vores mål ikke at få nogle påtaler fra Arbejdstilsynet, og vi tager hånd om alle udfordringer, som APV’erne afdækker. Et godt psykisk arbejdsmiljø er lige så vigtigt som det fysiske, så trivsel og mental sundhed blandt alle medarbejdere et opprioriteret fokusområde. Derfor har vi en Whistleblower ordning, hvor både ansatte og samarbejdspartnere kan påpege ulovlige eller alvorlige forhold trygt og sikkert uden at de behøver at frygte negative konsekvenser. Vi ønsker først og fremmest, at problematiske forhold bliver adresseret direkte i fri og åben dialog, så vi kan handle og eventuelt skabe den nødvendige forandring.

Vores arbejde med at sikre en god og sikker arbejdsplads hænger sammen med FN’s Verdensmål 3: Sundhed og trivsel, herunder delmål 3.4: Fremme mental sundhed og trivsel.

Fremadrettet

Med disse overordnede målsætninger har vi hos Rølund A/S taget de første skridt frem mod mere bæredygtighed, hvor vi tager ansvar for de sociale, klima- og miljømæssige aftryk, som vi sætter. Vi har påbegyndt processen og vil løbende konkretisere vores tiltag. Ingen kan redde hele verden, men vi kan alle gøre en forskel på de områder, der hænger sammen med vores kerneforretning.

Professionelt tømrer- og snedkerarbejde har fra starten af været grundstenen hos Rølund, og vi sætter en ære i at levere et godt stykke håndværk hver gang – lige fra de små opgaver hos private til de store erhvervsprojekter og bygningsrenoveringer. Vi udfører mange forsikringsskader. Den er blandt andet brandskader, vandskader, indbrud eller råd og skimmelsvamp.

Vi udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejde med sans for både høj kvalitet og lækre detaljer. Det kan være nye vinduer og døre, montering af køkken, nybyg af drømmehus eller erhvervsbyggeri såsom kontorer, lagerhaller og offentlige institutioner.

Kirker, godser og historiske ejendomme
Vi er specialister i renovering af godser, kirker, ældre og fredede ejendomme. Med vores grundhed og sans for æstetik giver vi nyt liv til den danske bygningsarv, så disse historiske bygninger kan holde mange år endnu. Det drejer sig både om vedlighed af historiske bygninger, renovering af herskabslejligheder, murermestervillaer og renovering af bindingsværkhuse. Det er der både sund fornuft og mere bæredygtighed i.

Vi har eget maskinsnedkeri i Ringsted, hvor vi reparerer og bygger nyt med lækkert tømmer. Vores dygtige snedkere udfører unikke detaljer på kirkebænke, gelændere og andre udsmykninger.

Tryg styring som hovedentreprenør
Lad os sørge for sikker byggestyring som hovedentreprenør. Vi koordinerer alle involverede faggrupper og sikrer en stram økonomistyring af byggeprojektet. Alt sammen i et godt samarbejde med både bygherrer og rådgivere, så vi sikrer fremdrift i byggeriet.

Vi har et godt og effektivt samarbejde med flere forsikringsselskaber og udbedrer mange forsikringsskader. Det drejer sig typisk af vand-, brand-, indbruds- eller stormskader, hvor vi kommer ud og besigtiger, når skaden er sket og udbedrer skaderne på byggeriet.

PROFESSIONELT HÅNDVÆRK & EFFEKTIV UDBEDRING AF FORSIKRINGSSKADER

Vi har mere end 100 ansatte og adskillige års erfaring inden for håndværksfagene. Tøv ikke med at kontakte os for et uforpligtende tilbud. Ring til os på 20 82 11 89 eller skriv til
info@rolundbyg.dk

TØMRER & SNEDKER

MURERARBEJDE

MALERARBEJDE

AUT. KLOAKMESTRE

REFERENCER

100 % orden og styr på tingene
Vi blev kontinuerligt fulgt op på, i forhold til både vejr og tilfredshed. En dejlig tryghed. Vores tømrer Rasmus var rar at have på grunden (jeg havde 3 ugers ferie i perioden) stemningen var afslappet og der var 100 % orden og styr på tingene. En fornøjelse at have brugt Rølund, og resultatet lever helt op til forventningerne.

/ Mai-Britt & Jesper, Roskilde

Et super godt resultat
Rølund’s murere har udført pudsning af facade. Fredag eftermiddag brændte en anden murer mig af. Jeg ringede til Rølund, som kom mandag og besigtigede opgaven. Tirsdag gik arbejdet i gang og færdig fredag i samme uge. Et super godt resultat nøjagtigt som aftalt og forventet.

/Jesper Björg, Ringsted

Faglighed til UG
Jeg har haft Rølund til at udføre forskellige reparationsopgaver efter stormskade. Reparationer af større tagskade samt mange små skader, som det krævede grundighed at opdage og reparere. Udført til UG og med en høj stolthed og faglighed.

/Georg Garth-Grüner, Skovholmslund ApS, Kr. Saaby

VI UDFØRER

Vi har hovedkontor i Ringsted og en afdeling i København og udfører opgaver over hele Sjælland og i Storkøbenhavn.